Studio’s HEER DANIELSTRAAT

Heer Danielstraat 29                                                                                                         

Sun 13.00-18.00 h.
14.00 en 15.00 uur workshops
19.00 uur borrel – afterparty

Open studio’s :

Bima Engels www.bimaengels.com;
Daniella Wesseling www.daniellawesseling.nl;
Femke Gerestein www.femkegerestein.nl;
Peter Hengst www.peterhengst.nl
P.H.W. Hoijmakers www.peterhoijmakers.nl;
Nancy Pigmansn nancypigmans/rotterdamsekunstenaars.n;
Rik Davids www.rikdavids.nl;
Ries Groen;
Sonia Rijnhout www.soniarijnhout.nl;
Yvonne Beelen www.ytopia.nl en www.collectiony.earth

Guest artists in studio Bima Engels :
Anna Ramsair www.annaramsair.nl;
Niki Murphy www.nikimurphy.nl;
Sophia Boeschoten www.sophiamarguerite.org;
Rik Davids,
www.rikdavids.nl

Events

Free ceramic workshop by Yvonne Beelen. To take your creation home € 5,-                                     From 14.00-14.45 h. & 15.00-15.45 h. Sign in at yfbeelen@hotmail.com.

From 17.30 h. Borrel / Afterparty