Gemaal op Zuid / Afrikaanderwijk Coöperatie

Pretorialaan 141

www.facebook.com/gemaalopzuid

Saturday and Sunday 13:00-18:00 hr.

Werklicht salon, performances en West-Afrikaanse lunch bij de Wijkkeuken van Zuid

Een weekend met werk en muzikale performances van kunstenaarscollectief Werklicht. Een collectief zo groot als de stad, organiseert sociaal-culturele activiteiten op verschillende locaties op Zuid. Maria Barros van de Wijkkeuken van Zuid en Made in Africa serveert in het Gemaal een West-Afrikaanse lunch. De Afrikaanderwijk Coöperatie brengt cultuur, lokale productie, kennisuitwisseling, sociale organisaties en de markt samen in het Gemaal op Zuid.