South Explorer is mede mogelijk door een bijdrage van Gemeente Rotterdam

Door een bijdrage van het snelloket kan een deel van de kosten van South Explorer voor 2017 worden vergoed, zoals kosten poster, website en organisatie. Daarnaast betalen de deelnemers een bijdrage in deze kosten.