Stichting ’t-Otje

Projectruimte Attent
Struitenweg 54
en kelder Verboomstraat 184 B
www.hetotje.nl
hetotje.blogspot.nl

Sat / Sun 13.00-17.00 h.

Sunday 14.00-16.00 h. text reading and discussion

Tânia Cardoso (PT) tekent alles wat zij tegen komt in een stad. In Attent toont zij illustraties van Rotterdam samen met schetsboeken.

Anne Huijbregts (NL) raakt geïnspireerd door natuurlijke voorwerpen. De delicate structuren en patronen vinden we terug in haar tekeningen.

Rogier Arents (NL)  presenteert werk dat het resultaat is van een speels onderzoek naar patronen en spiegelingen.

Elco Verschoof (NL) schildert oppervlakken meer dan voorstellingen. Hij toont nieuw werk waarbij hij weefselstructuren verkent.

Op zondag bent u welkom om samen met Maria Brederode een filosofische tekst te bespreken.