Studio Thedora Kotsi-Felici

RET gebouw, Waalhaven Oostzijde 1,

i: theodorakotsifelici.com
i: zeuzeradesign3d.com

Open Sat and Sun 13.00-17.30 h.

ONZICHTBARE PARELS

Theodora Kotsi-Felici ging op zoek naar aangrijpende verhalen van bewoners uit Charlois, mannen en vrouwen met een migratie achtergrond, waaronder Nordic, die leeft zonder officiële documenten. Hun verhalen zetten ons aan het denken over de essentie van de samenleving. Het resultaat is een serie portretten waar de identiteit van deze mensen via geur en geluid zichtbaar wordt, een serie parels met kooldioxide afkomstig uit hun adem en enkele werken van Nordic.