Studio’s Lange Hilleweg 235

Lange Hilleweg 235
www.langehilleweg235.nl

(Op loopafstand van winkelcentrum Zuidplein)

 

Studio’s Lange Hilleweg 235
Lange Hilleweg 235
www.langehilleweg235.nl

Open studio’s 10 november 12 tot 17 uur.

Bij de ingang krijgt u een bonnetje voor een gratis lunchpakketje bij één van de deelnemende kunstenaars in ons pand. (op=op)

Open studio’s 5 artists and 1 guest artist:

Loes Ham: materie schilderijen / matter paintings. www.loesham.nl

Dolinde Moerenhout en Liesbeth Mende: ‘Monsters en Taart’, tekeningen en schilderijen / drawings and paintings. www.ddmoerenhout.nl

Astrid Moors: gelaagde, verhalende, hedendaagse schilderijen / layered, narrative, contemporary paintings. www.astridmoors.nl

Thea van Doorn: schilderijen, tekeningen en i-pad tekeningen / paintings, drawings and i-pad drawings; drawing family, friends and musicians. www.theavandoorn.nl

Harry Schumacher: sculpturen en tekeningen op vilt / sculptures and drawings on felt. www.illusha.nl/

Meer informatie over de deelnemende kunstenaars:

Loes Ham
Als materiekunstenares staat Loes in de traditie van informele kunstenaars, die de schilderende daad vooropstellen en bij wie pas tijdens het werk vlakken, lijnen en vormen ontstaan. Ze heeft grote bewondering voor het werk van Jaap Wagemaker, Bram Bogart, Antoni Tapiès en Gerard Richter, maar verwerkt haar materialen op heel eigen wijze. “Dat ik met materie werk, is omdat ik op zo natuurlijk mogelijke manier probeer weer te geven. Door de lichtval krijg je schaduwlijnen. Die veranderen in de loop van de dag en als je erlangs loopt. Er moet rust zijn voor het het gevoel dat in het schilderij zit.”

Dolinde Moerenhout
schildert zoekend, jagend, ruw en voorzichtig tegelijk. Haar onderwerpen variëren van mussen, meeuwen, stillevens van snoepgoed en fruit, tot veren, oude spitzen en gedekte tafels met koffie en croissant. Wat in het oog springt zijn eigenschappen als schoonheid, aandoenlijkheid, smakelijkheid en vrijheid. Haar schilderijen zijn figuratief-impressionistisch.

Astrid Moors
verbeeldt mensen ​​in situaties, in groepen of alleen, passief ondergedompeld in hun bezigheid. De individuen dragen een hedendaagse vorm van eenzaamheid over. Ze zijn vastgelegd in een geabstraheerde herkenbare omgeving. Het is een tussenmoment, alsof de tijd even stil staat.

De schilderijen behandelen niet alleen hun onderwerp, (niet-) communicerende mensen, ze gaan ook over schilderen en verf, over lagen, over diepte en ordening, over organische vormen en digitale ritmes. 

Thea van Doorn
‘Een kunstenaar is niet verplicht om taboes te doorbreken, de maatschappij tegen de muur te zetten of tradities omver te werpen.
Een kunstenaar is er ook om zijn eigen gemeenschap te dienen, te beschermen en uiting te geven aan gezamenlijke waarden, mensen met elkaar te verbinden, liefde te laten zien’.
Cyprian Koscielniak, Polen 1948
O.a. Vaste politiek illustrator voor NRC Handelsblad en Frankfurter Allgemeine
Liefhebber van het werk van Thea van Doorn

Harry Schumacher

stelt de manier waarop de mens omgaat met de natuur ter discussie. We plaatsen onszelf boven de natuur, terwijl we er onderdeel vanuit maken. Het totaal aan werken vormt een alternatieve wereld om onze betrokkenheid bij de natuur te vergroten.