UfO in Attractiepark Rotterdam

Doklaan 40

JOKE SCHOT en ROLAND HUGUENIN exposeren foto’s van de WIELEWAAL.
19, 20 & 21 juni 2020

Op het terras van de UfO wordt tussen 12:00 en 16:00 koffie/thee met appelgebak geserveerd voor 5 euro.

Verbinding
is een route, een connectie met verwevenheid
In het hart van de stad ontspringt het leven,
dat als haarvaten uitvloeit in het omringende land
Waar de verkaveling van straten eindigt is buiten, waar
de poriën in de huid worden gekoesterd door zon en wind
Mensen zijn verbonden met de omgeving waarin ze,
leven en koesteren wat hen streelt
Een geliefde stad is een plek waar iedereen zich thuis voelt
Op de boerenzij vloeiden windstreken samen tot
een stad op Zuid
Tussen het Waaltje en het Wiel vloeiden dorp en tuin,
samen tot een innig geliefd Rotterdams tuindorp
Verbinding is een levensader